NCE - Nordpipe Composite Engineering

NCE oy (Nordpipe Composite Engineering oy) grundades år 1993 och är verksam i Jakobstad, Finland. Företaget har specialiserat sig på tekniska industriplaster och produktsortimentet består av rör och cisterner som är avsedda för speciellt svåra förhållanden med korrosion och högt tryck. För att klara av denna mycket krävande produktionssektor är en kontinuerlig uppföjning av kvalitetsnivån speciellt viktig.
NCE har som ett av få företag i Europa Germanisher Lloyds certifikat för typgodkännande av rör och rördelar.