NCE - GARANTI FÖR KVALITET

För att kunna garantera en hög kvalitet för kunden har NCE skapat ett kvalitetssystem som innefattar alla delar av verksamheten, allt från inköp till granskning av den slutliga produkten. Kvalitetssystemet följer i huvudsak de normer och terminologi i de för kvalitetssystem gjorda internationella SFS-ISO 9002 standarden.

Kvalitetssystemet täcker i sin helhet tillverkningen av rör och rördelar. Det kan också till vissa delar tillämpas på andra delar av produktionen.

 

Kvalitetssystemet behandlar i stort följande områden av företagets verksamhet:

- Marknadsföring och försäljning
- Anskaffning och inköp
- Planering
- Produktion och tillverkning
- Projektuppföljning och garantier
- Kontroll
- Avvikelser och åtgärder

 

För att kunna säkra en så hög produktkvalitet som möjligt har NCE i sitt kvalitetssystem koncentrerat sig på följande områden:

- Köp och beställning av råmaterial, halvfabrikat och underleverantörsarbeten
- Uppföljning och dokumentering av kvaliteten på råmaterial
- Produktion
- Granskning av produkter under tillverkning samt slutgranskning

 

MATERIAL

NCE:s produkter tillverkas av glasfiberarmerad plast, ett högkvalitativt glasfiber och en duroplastmatris av t.ex. vinylester- eller epoxiharts. Glasfiber som inbäddas i duroplast blir ett högkvalitativt material genom härdningsprocessen under formningen. Duroplaster erbjuder förutom deras höga mekaniska styrka också en mycket god korrosions- och temperaturbeständighet.

Plasterna väljs enligt deras kemiska resistans, värmebeständighet, styrkeegenskaper osv., på så sätt att deras HDT- temperatur (heat deflection temperature) är minst 20°C högre än användningstemperaturen. Om skillnaden mellan HDT och användningstemperaturen är mindre än 20°C måste det påvisas genom hållfasthetstest att säkerhetsfaktorn är tillräcklig för användningsomständigheterna.

Armeringarna som NCE använder i sina produkter och som vanligen tillverkas av E-glas och av det kemiskt beständiga C-glaset, är till sin struktur avskuren fiber, rovingtråd, väv eller matta. Armeringarna är ytbehandlade med silanföreningar eller med ämnen som ger minst lika bra vidhäftning.

Vid behov använder sig NCE av tillsatsämnen i sin produktion för att förbättra produkternas beständighet mot väder och brand samt för att förlänga produkternas användningstid. Tillsatsämnena får emellertid inte försämra produktens övriga egenskaper.