NCE - KORKEAN LAADUN VARMISTAMISEKSI

Korkean laadun varmistamiseksi, Nordpipe Composite Engineering Oy:lle on laadittu laatujärjestelmä, joka käsittää kaikki osat toiminnasta, ostotoiminnasta lopputarkastukseen saakka. Laatujärjestelmä noudattaa pääasiassa SFS-ISO 9002 standardin vaatimuksia.

Laatujärjestelmä kattaa kokonaisuudessaan putkien ja putkienosien valmistuksen, soveltuvin osin sitä voidaan toteuttaa myös muussa tuotannossa.

 

Laatujärjestelmä käsittää pääasiassa seuraavat alueet yrityksen toiminnassa:

- Markkinointi ja myynti
- Suunnittelu
- Hankinta ja ostotoimi
- Tuotanto ja valmistus
- Tarkastukset
- Projektitoimitusten seuranta, takuut ja jälkimarkkinointi
- Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

 

Laatujärjestelmässä on laadunvarmistamiseksi keskitytty seuraaviin:

- Raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja alihankintatöiden osto- ja tilaustoimintaan
- Tuotantoon
- Tuotteiden tarkastukseen tuotannon aikana sekä lopputarkastukseen
- Raaka-aineiden laadun seurantaan ja dokumentointiin

 

MATERIAALIT

NCE:n tuotteet valmistetaan lasikuidulla vahvistetusta kertamuovista. Duroplastimatriisina voivat toimia erityyppiset vinyyliesterit tai joissakin tapauksissa polyesterit tai epoksit. Lasikuidusta, joka kostutetaan duroplastissa, tulee korkealaatuinen materiaali kovettumisen jälkeen. Duroplastit tarjoavat korkean mekaanisen lujuuden lisäksi, myös erinomaisen korroosion- ja lämmön kestävyyden.

Muovit valitaan kemiallisen kestävyyden ja lämmönkestävyyden, lujuusominaisuuksien ym. seikkojen mukaan siten, että sen taipumislämpötila (heat deflection temperature) on vähintään 20° C suurempi kuin rakenteen suurin käyttölämpötila. Jos HDT-lämpötilan ja käyttölämpötilan erotus on pienempi kuin 20° C, on osoitettava esimerkiksi lujuustesteissä varmuuskertoimen riittävyys käyttöolosuhteissa

Lujitteet, joita NCE käyttää tuotannossaan ja jotka tavallisesti valmistetaan vähä-alkalisesta E-lasista ja sitä kemiallisesti kestävämmästä C-lasista, ovat rakenteeltaan katkottua kuitua, roving-lankaa, kudosta tai mattoa. Lujitteet ovat pintakäsiteltyjä silaaniyhdisteillä tai vähintään yhtä hyvän tarttuvuuden antavilla aineilla.

Tarvittaessa voidaan käyttää tuotannossa lisä- ja täyteainetta tuotteiden säänkestävyyden, palonkesto-ominaisuuksien ja kulutuskestävyyden parantamiseksi. Lisäaineet eivät kuitenkaan saa heikentää tuotteen muita ominaisuuksia.